تماس: 02191074724

با عنایت به لزوم برنامه ریزی برای رفع دغدغه ها و نیازهای بیمه ای آحاد جامعه و همچنین به منظور گسترش بیمه طلایی زندگی فرهنگ بیمه در کشور، شرکت بیمه پاسارگاد نسبت به معرفی طرح جدید بیمه ای خود تحت عنوان برای برخورداری هموطنان از پوشش های جامع بیمه ای با حق بیمه بازگشتی اقدام نموده است . لذا در ادامه مشروح طرح جهت اطلاع بیمه گذاران محترم تقدیم می گردد.

هدف طرح بیمه طلایی زندگی

در اینکه برخورداری از پوشش های بیمه ای برای هر فرد امری ضروری است تردیدی وجود ندارد اما دو مورد اساسی وجود دارد که همواره توجه افراد را به خود معطوف می کند:
1 – آیا بیمه نامه خریداری شده می تواند نگرانی های بیمه ای من را به نحو مطلوبی بر طرف نماید؟
2 – آیا در صورت عدم استفاده من از خدمات بیمه ای امکان استرداد حق بیمه پرداختی وجود دارد؟
شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان بزرگترین شرکت بیمه فعال در حوزه بیمه های زندگی و با بیش از 13 سال سابقه ارائه خدمات بیمه ای به افراد، سازمانها و شرکتهای مختلف و با بیش از 3 میلیون نفر بیمه شده در سطح کشور نسبت به ارائه طرحی ویژه برای رفع هر دو نگرانی فوق اقدام نموده است.

طرح بیمه طلایی زندگی

طرح بیمه طلایی زندگی

معرفی طرح بیمه طلایی زندگی

برای یک دوره » بیمه طلایی زندگی « در این طرح بیمه گذار با پرداخت حق بیمه مشخص شده، نسبت به خرید 5 ساله اقدام نموده و در طول این دوره از مزایای زیر برخوردار می گردد:
1 – بیمه شده در هر سال از 10 پوشش اصلی با 30 پوشش زیر مجموعه حداقل به ارزش 400 میلیون تومان مطابق با جدول پیوست بیمه نامه برخوردار می گردد.
2 – در پایان مدت قرارداد مجموع حق بیمه پرداختی مطابق با جدول پیوست بیمه نامه توسط شرکت بیمه پاسارگاد به بیمه گذار مسترد می گردد.
3 – شرکت بیمه پاسارگاد نسبت به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه برای ارائه به سازمان امور مالیاتی اقدام می نماید تا بیمه گذار نسبت به کاهش مبلغ مالیات خود اقدام نماید.

پوشش های بیمه ای ( بر اساس طرح پایه )

پوشش های بیمه ای ( بر اساس طرح پایه )

پوشش های بیمه ای ( بر اساس طرح پایه )

خدمات ارزش افزوده

بیمه گذار پس از عقد قرارداد به عضویت باشگاه مشتریان بیمه پاسارگاد درآمده و از خدمات ویژه باشگاه به شرح زیر برخوردار خواهد شد:

خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده

مبلغ حق بیمه بیمه عمر طلایی

حق بیمه برای برخورداری از پوششهای بیمه ای و خدمات ارزش افزوده در طول دوره 5 ساله به شرح زیر است. بیمه گذار در پایان هر سال می تواند مطابق با جدول زیر از ادامه بیمه انصراف داده و مبلغ مندرج در ستون بازگشتی در صورت انصراف را متناسب با سال مربوطه دریافت نماید و یا نسبت به ادامه بیمه نامه اقدام نماید.

طرح برنزی

طرح برنزی

 

طرح نقره ای

طرح نقره ای

 

طرح طلایی

طرح طلایی

 

گواهی مالیاتی

شرکت بیمه پاسارگاد هر سال نسبت به صدور گواهی پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار اقدام می نماید. به این ترتیب مبالغ پرداختی مطابق با مفاد 137 و 281 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات بیمه گذار کسر شده و موجب کاهش مالیات پرداختی او خواهد شد.

تمدید بیمه در انتهای دوره

در صورت تمایل بیمه گذار در پایان دوره 5 ساله امکان تمدید یا تبدیل قرارداد به یکی از حالتهای زیر وجود دارد:
1 – استرداد حق بیمه پرداختی 5 سال اول و عقد قرارداد برای یک دوره 5 ساله دیگر
2 – تبدیل طرح بیمه طلایی زندگی به بیمه عمر و تامین آتیه و تشکیل صندوق مکمل بازنشستگی
3 – برای یک دوره حداقل » اندوخته سنوات « تبدیل بیمه طلایی زندگی به 10 ساله با پرداخت فقط یک حق بیمه برابر با آخرین حق بیمه پرداختی در بیمه طلایی زندگی تبدیل می کند تنها با پرداخت » اندوخته سنوات « در این صورت بیمه گذاری که بیمه نامه طلایی خود را به حق بیمه در سال اول، حداقل به مدت 10 سال بدون پرداخت حق بیمه دیگری تحت پوشش خدمات بیمه ای ( برابر با 50 % پوششهای مقرر در بیمه طلایی زندگی ) قرار گرفته و در پایان دوره نیز صندوق اندوخته سنوات مطابق با فرمول زیر به ایشان تعلق خواهد گرفت:

مدت تحت پوشش * پرداختی اولیه = صندوق اندوخته سنوات

جمع بندی

همانگونه که ملاحظه می شود این طرح ضمن اینکه بخش عمده ای از نیازهای بیمه ای بیمه گذاران را بر طرف می نماید، با استرداد مبالغ پرداختی در پایان دوره به بیمه گذار موجب بازگشت هزینه انجام شده خواهد شد.

به عبارت دیگر شخص به مدت 5 سال بصورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفته و مجموع حق بیمه پرداختی وی نیز قابل دریافت خواهد بود. همچنین امکان تبدیل بیمه نامه در پایان دوره به بیمه عمر و تامین آتیه یا صندوق اندوخته سنوات برای بیمه گذار فراهم شده است.

امید است این طرح بیمه ای بتواند گامی موثر در جهت کسب رضایت هموطنان عزیز و رفع نگرانی های بیمه ای آنها برداشته و شرکت بیمه پاسارگاد بتواند نقشی مفید در تامین آرامش جامعه ایفا نماید. ان شاء الله

طرح بیمه طلایی زندگی
  • طرح بیمه طلایی زندگی
5

خلاصه

طرح بیمه طلایی زندگی یک طرح بیمه عمر می باشد که به مدت 5 سال می توانید تمامی پوشش ها را در اختیار داشته باشید و در انتها تمامی مبالغ خود را نیز دریافت کنید