تماس: 02191074724

یکی از سوالاتی که غالبا بیمه گذاران مطرح می کنند این است که آیا امکان انتقال بیمه عمر وجود دارد یا خیر؟ در مورد برخی از بیمه نامه این شرایط وجود داشته  و شما در هر زمان، می توانید حق بیمه را به شخصی دیگر واگذار کنید. ممکن است بعد از خرید بیمه عمر و چند سال سرمایه گذاری، بخواهید سرمایه خود را در اختیار گرفته و قرارداد را به شخصی دیگر واگذار کنید. این مقاله به شما کمک می کند اطلاعات کافی در مورد روند این کار به دست بیاورید.

انتقال بیمه عمر

انتقال بیمه عمر

انتقال بیمه عمر و دریافت سرمایه

اگر می خواهید به طور کامل از سرمایه گذاری در بیمه عمر بیرون بروید، دو راهکار برای شما وجود دارد:

1-   در ابتدا می توانید درخواست فسخ قرارداد نموده و کارشناس بیمه برحسب حق بیمه پرداختی، خدمات دریافت شده از شرکت بیمه گر، سرمایه اولیه و سود متعلق به آن، سرمایه فعلی را محاسبه نموده و نقدا به شما پرداخت خواهد شد. در هر زمان که درخواست فسخ قرارداد را داشته باشید، سود براساس شرایط روز محاسبه می گردد.

2-   روش دیگر، انتقال بیمه عمر به شخصی دیگر است. برای این منظور تنها کافی است از شرکت بیمه فرم های انتقال را تحویل گرفته و مراحل قانونی را انجام دهید. البته در زمان انتقال باید فرد دریافت کننده نیز فرم هایی را امضا کند.

این انتقال به این معنا است که شما سرمایه بیمه عمر را به فرد دیگر واگذار می کنید. در این صورت فرد دوم، همچنان بیمه نامه را ادامه خواهد داد. پیشنهاد می کنیم که اگر قصد دارید از سرمایه گذاری در بیمه عمر کناره بگیرید، به جای اینکه نتیجه چندین ساله سرمایه گذاری را تلف کرده و تمام اموال را برداشت کنید، اجازه دهید شخصی دیگر از آن بهره ببرد. چون برای رسیدن به این سود نیاز به چند سال وقت خواهد بود.

انتقال بیمه عمر
  • انتقال بیمه عمر
5

خلاصه

آیا انتقال بیمه عمر امکان پذیر است ؟؟ این امکان وجود دارد که بیمه عمر را به شخصی دیگر انتقال دهید اما باید براساس شرایط قانونی عمل نمود.