تماس: 02191074724

اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر – خرید بیمه عمر از جمله بیمه نامه هایی است که نیاز به معاینات پزشکی خواهد بود. این بیمه نامه قرار است در زمان بیماری، از شما حمایت کند لذا قانون است که در زمان خرید، سلامتی شما کنترل شود تا دریافت حق بیمه  درخواست های شما، براساس وضعیت سلامت فعلی محاسبه و بررسی شود.

اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر

اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر

معاینات پزشکی برای خرید بیمه عمر

1-   معاینه توسط پزشک معتمد

با توجه به اینکه نتیجه آزمون سلامت شما برای بیمه گر بسیار مهم است، لذا شما نمی توانید به هر پزشک مورد نظر خود برای این منظور مراجعه کنید. بلکه لازم است یکی از متخصصین معرفی شده توسط بیمه را انتخاب و تمامی امور تحت نظر او انجام شود.

2-   انجام نمونه گیری های لازم

نمونه گیری خون، ادرار، تست های مربوط به گوارش و… از جمله مواردی هستند که لازم است تحت نظر متخصص معرفی شده انجام گیرند. این تست ها تعیین کننده شرایط فعلی شما از نظر سلامت جسمی، روانی و حتی اعتیاد است. شما می توانید زمان انجام نمونه گیری ها را خودتان تعیین کنید.

3-   در دست داشتن امور توسط خود بیمه گذار

درست است که انتخاب پزشک دست شما نیست و باید تحت نظر بیمه گر انجام شود. اما شما می توانید شرایط برگزاری معاینات را خودتان تعیین کنید. برای مثال از پزشک درخواست کنید که امور پزشکی را در خانه و یا محل کار انجام دهد. حتی تعیین موارد تحت پوشش بیمه بعد از معاینات پزشکی نیز به انتخاب شما خواهد بود. البته لازم است که موافقت بیمه گر را به همراه داشته باشید اما قدرت اختیار با شما خواهد بود.

4-   به همراه داشتن مدارک مورد نیاز

توجه داشته باشید که در زمان انجام معاینات پزشکی برای خرید بیمه عمر، حتما مدارک شخصی خود را به همراه داشته باشید تا امور با سرعت پیش برود. این مدارک تمامی مواردی هستند که قرار است در قرارداد بیمه عمر برای درج مشخصات شخصی شما استفاده شوند.

اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر
  • اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر
5

خلاصه

اقدامات پزشکی لازم جهت خرید بیمه عمر ! یکی از مهمترین اقدامات لازم در زمان خرید بیمه عمر انجام معاینات پزشکی توسط پزشک مورد نظر بیمه گر است.