تماس: 02191074724

خوشبختانه امروزه بیمه پاسارگاد پوشش بیماری های خاص را نیز در میان خدمات خود تعریف نموده و شما می توانید در زمان خرید بیمه عمر، در خواست این نوع پوشش خدمات را داشته باشید. متاسفانه در سال های اخیر بیماری های خاص در میان مردم در حال افزایش بوده و درمان این قبیل بیماری ها هزینه های سنگین را نیاز دارد. با توجه به اینکه آینده قابل پیش بینی نیست، پیشنهاد می کنیم در زمان خرید بیمه عمر حتما درخواست پوشش بیماری های خاص را داشته باشید.

پوشش بیماری های خاص بیمه عمر پاسارگاد

پوشش بیماری های خاص بیمه عمر پاسارگاد

شرایط استفاده از پوشش بیماری های خاص بیمه پاسارگاد

منظور از بیماری های خاص، ابتلا به سرطان، سکته های قلبی و مغزی، پیوند عضو و مواردی از این قبیل است که بر روی عملکرد بدن تاثیر گذاشته و حتی می تواند از کار افتادگی موقت را به دنبال داشته باشد. در ابتدا لازم است بدانید که برای بهره مندی از این پوشش خدماتی، چه شرایطی در نظر گرفته می شود. به هر حال همانند سایر انواع بیمه نامه، براساس قوانین شرایطی برای این پوشش بیمه عمر تعریف شده است:

1-   این نوع پوشش بیمه عمر تنها به افرادی تعلق دارد که بین 12-60 سن داشته باشند.

2-   همانگونه که می دانید پوشش بیماری های خاص به صورت الحاقیه برای بیمه عمر در نظر گرفته می شود اما لازم است بدانید که از تاریخ صدور الحاقیه تا زمان بیماری، باید حداقل  3 ماه زمان گذشته باشد. بنابراین اگر در زمان عقد قرارداد و صدور الحاقیه، کارشناس بیمه تشخیص دهد که بیمه گذار به یکی از این بیماری های خاص ابتلا دارد، به هیچ عنوان الحاقیه را برای وی عملی نخواهد کرد.

3-   اینکه چه مقدار از سرمایه بیمه عمر به این پوشش اختصاص پیدا کند، بسته به انتخاب بیمه گذار دارد.

4-   در صورتی که ابتلا به این بیماری ها در اثر استفاده از مواد مخدر، مشروبات و… باشد، بیمه گر تعهدی برای جبران هزینه های درمان نخواهد داشت.

5-   لازم است بیمه گذار بداند که حداکثر 1 ماه فرصت دارد شرایط بیماری خود را به شرکت بیمه اطلاع دهد تا از پوشش بیماری های خاص برخوردار شود. شما موظف هستید تمامی مدارک درمانی خود را به بیمه گر تحویل دهید.

6-   در صورتی که بیمه گر در هر زمان از اعتبار قرارداد بیمه متوجه تخلف عمدی از جانب بیمه گذار گردد، می تواند قرارداد را فسخ شده اعلام نماید.

7-   متذکر می شویم که بیماری ایدز در گروه بیماری های خاص قرار ندارد.

پوشش بیماری های خاص بیمه عمر پاسارگاد
  • پوشش بیماری های خاص بیمه عمر پاسارگاد
5

خلاصه

پوشش بیماری های خاص بیمه عمر پاسارگاد !! بیمه پاسارگاد ارائه کننده پوشش بیماری های خاص است که به صورت الحاقیه بیمه عمر در اختیار بیمه گذاران قرار می گیرد.