تماس: 02191074724

انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل – ممکن است شما نیز به دنبال این باشید که حرفه خود را تغییر داده و در شغل جدید مشغول به کار شوید. در این تصمیم گیری شما باید به چندین موضوع توجه داشته باشید. برای مثال اینکه آیا این حرفه می تواند نسبت به شغل قبلی مزایای بیشتری در اختیار برای شما فراهم کند؟ موقعیت کاری شما ارتقا پیدا خواهد کرد؟ و… یکی از مهمترین موارد، توجه به بیمه عمر است.

شما در طول سالیان کاری خود، از بیمه عمر استفاده کرده و اکنون که قرار است شغل خود را تغییر می دهید، از دست دادن این بیمه نامه به معنی از دست رفتن مزیت های چند سال سرمایه گذاری خواهد بود.

انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل

انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل

چند نکته مهم در انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل

1-   قابلیت انتقال بیمه عمر

همه شرکت های بیمه به دنبال این هستند که به هر نحوی، مشتریان خود را حفظ کنند. به همین دلیل سعی دارند شرایط بیمه نامه را متناسب با شرایط بیمه گذار تنظیم کنند. بنابراین شما می توانید با صحبت به شرکت بیمه، بیمه نامه را در حرفه جدید خود به همراه داشته باشید.

البته پیشنهاد ما این است که در صورتی که مشکل مالی و یا بیماری خاصی نداشته و مطمئن هستید در شرایط فعلی نیاز به حمایت بیمه عمر ندارید، تمام سرمایه خود از بیمه قبلی را در یک بیمه عمر جدید سرمایه گذاری کنید. در این صورت از هزینه انتقال معاف می شوید.

2-   واگذاری بیمه عمر به شریک جدید

یکی از انواع بیمه عمر، بیمه عمر گروهی است که معمولا در اداره جات ارائه می شود. قطعا خرید بیمه عمر نیاز به سرمایه کافی دارد ولی اگر شما از این سرمایه بی بهره هستید، به این معنا نیست که نمی توانید از مزیت های بیمه عمر استفاده کنید. شما با چند همکار قادر به خرید بیمه عمر خواهید بود.

حال اگر قصد دارید حرفه خود را تغییر دهید، باید با شرکا صحبت کنید. یا سهم خود را به آن ها فروخته و یا با موافقت طرفین، شریک جدید را در این نوع بیمه نامه وارد کنید. در هر صورت لازم است موافقت شریک های خود را داشته باشید.

انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل
  • انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل
5

خلاصه

انتقال بیمه عمر در زمان تغییر شغل !!! در زمان تغییر شغل، حتما به بحث انتقال بیمه عمر دقت داشته باشید. مزیت چند ساله خود را این حرفه را حفظ کنید.